Trong năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có một học sinh dự thi môn ngữ văn và một học sinh dự thi môn giáo dục công ...